Deialdiak

Ikasle ofizialek gehienez lau deialdi izango dituzte ikas-maila bakoitza gainditzeko. Salbuespen gisa, irakasleak proposaturik eta ikasleak hala eskaturik, zuzendariak baimendu egin dezake hirugarrenez matrikulatzea (Aparteko Deialdia), Oinarrizko Mailarako (A1+A2) muga 4 urtekoa delarik; 6koa, Tarteko Mailetarako (B1+B2.1+B2.2); eta 3koa, Maila Aurreraturako (C1).

*2019-20 ikasturtean B1 eta B2 mailetan plan berria jarriko denez indarrean deialdi kopurua hutsetik hasiko da.

*Osasun alarmak eragin duen egoera ez-ohikoa dela-eta, 2019-2020 ikasturteko deialdiak ez dira aintzat hartuko ikasleek ikasten ari diren maila osatzeko dituzten deialdi guztiak zenbatzean. 

 

Ikasle libreak nahi beste deialditara aurkez daitezke.