Arautegi orokorra

Ikasleek, ofizialek zein libreek, Eskolan eta hezkuntza sisteman indarrean dauden arauak ezagutu beharko dituzte (ondoren zehazten dira):


- Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa.

- 48/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta EEMB egokitzeko Dekretua aldatzen duena.


- 46/2009 Dekretua, otsailaren 24koa. Honen bidez, araubide bereziko hizkuntza-ikasketen mailetako - oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila - curriculuma ezartzen da eta ikasketa horiek Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen dira.

- 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa.

- Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzako curriculumaren oinarrizko aspektuak ezartzen dituen 1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa (2007ko urtarrilaren 4ko EBO).


- Hezkuntza sistemaren antolaketa berriaren aplikazio egutegia ezartzen duen 806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa (2006ko uztailaren 14ko EBO).


- Hezkuntzako 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa.

- Informazio gehiago: Araudia

- Gasteizko Hizkuntza Eskola Ofizialeko Antolaketa eta Jarduera Araudia.

- 2019-2020 ikasturtearen antolaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetan, Hezkuntzako Sailburuordearen ebazpena

- 2020-2021 ikasturtearen antolaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetan, Hezkuntzako Sailburuordearen ebazpena