Prezio publikoak

2020/2021 ikasturtean ikasle ofizial izateko prezio publikoak ondoren azaltzen direnak dira:

Kurtso eta hizkuntza bakoitzeko

- 72,36

Salbuespenak eta hobariak

- Kuotaren salbuespen osoa izango dute kategoria bereziko familia ugarietako kideek.
-
Ehuneko 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako kideek.

Oharra: Matrikula formalizatu ostean ez da dirurik itzuliko.