Azterketen berrikuspenak

Prozedura

Azterketaren berrikuspena eskatzeko Webguneko inprimakia bete eta bidali egingo da (Idazkaritza on-line). 

Epeak

Edozein emaitza argitaratu ostean, ikasleek 48 orduko epea izango dute egindako azterketaren gaineko berrikuspena eskatzeko.

Berrikuspena egiteko data azterketen egutegian zehazten da.

Ez da onartuko epez kanpo aurkeztutako eskabiderik.

 

Araudia

AGINDUA, 2012ko maiatzaren 15ekoa / EHAA 2012ko ekainaren 11

AZTERKETA EGUTEGIA

 

Iraila: ikasle ofizialak eta libreak 

Egutegia: ikasle ofizialak

► Egutegia: ikasle libreak

Osasun-egoerak ez badigu uzten ofizialen eta libreen deialdiko ahozko eta idatzizko probak egiten aurreko puntuetan adierazitako aurreikuspenen arabera, behar besteko aurrerapenarekin jakinaraziko da, eta proba horiek egiteko egutegi berri bat jakinaraziko da.