2020-2021eko AZTERKETA EGUTEGIA

Maiatza/ Ekaina:

♦ azterketa idatzien egutegia - ikasle ofizialak / ohiko deialdia

♦ azterketa idatzien egutegia- ikasle libreak / deialdi bakarra

Iraila: 

♦ azterketa idatzien egutegia - ikasle ofizialak / ezohiko deialdia 

Azterketen berrikuspenak

AZTERKETEN BERRIKUSPENAK

Prozedura

Azterketaren berrikuspena eskatzeko Webguneko inprimakia bete eta bidali egingo da (Idazkaritza on-line). 

Epeak

Edozein emaitza argitaratu ostean, ikasleek 48 orduko epea izango dute egindako azterketaren gaineko berrikuspena eskatzeko.

Berrikuspena egiteko data azterketen egutegian zehazten da.

Ez da onartuko epez kanpo aurkeztutako eskabiderik.

Araudia

AGINDUA, 2012ko maiatzaren 15ekoa / EHAA 2012ko ekainaren 11

OHARRA

Osasun egoerak ez badigu uzten ofizialen eta libreen deialdiko ahozko eta idatzizko probak egiten dagokien egutegietan iragarritako aurreikuspenen arabera, jakinarazi egingo da, eta proba horiek egiteko egutegi berri bat jakinaraziko da.